Dokonalý pocit ľahkosti

Výsledky dlhodobého výskumného programu nám umožnili maximalizovať účinok Kryštálu:

Biocrystal® poskytuje presne také množstvo energie, ktorú potrebujete na dosiahnutie optimálnej rovnováhy energií a harmónie, tak pre telo ako aj pre myseľ.
Biocrystal® pracuje podľa špecifických potrieb tela - viac energie sa dostáva do oblastí, ktoré ju najviac potrebujú.
Biocrystal® funguje okamžite!
Divízia Biocrystal
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
www.biocrystalprodukty.sk
+421 917 401 046    obchod@biocrystalprodukty.sk