Komu sa odporúča?

Biocrystal® sa odporúča širokému orkuhu ľudí, od tých, ktorí si želajú získať lepšiu koncentráciu, byť úspešnejší v športoch, túžia po zlepšení v mentálnych a fyzických aktivitách a po vyrovnanom živote.
Biocrystal® je hlavne vhodný pre:
  • Každého, kto žije intenzívny a stresom naplnený život.
  • Tých, ktorí sú vystavení fyzickému a mentálnemu vypätiu.
  • Ľudí vystaveným radiácii.
  • Každého, kto trpí častými bolesťami hlavy.
  • Ľudí s problémami krvného obehu.
  • Tých, ktorí trpia nedostatkom spánku alebo prerušovaným spánkom.
  • Ľudí, ktorí utrpeli úraz spôsobujúci nerovnováhu v toku energie.
Divízia Biocrystal
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
www.biocrystalprodukty.sk
+421 917 401 046    obchod@biocrystalprodukty.sk